Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 12 Sep 2023 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 28/06/2023
 24 Aug 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 28/06/2023
 28 Jul 2023 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 14/06/2023
 20 Jul 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 14/06/2023
 28 Jun 2023 Κλείσιμο υποβολής αιτήσεων
 10 Mar 2023 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής
 31 Jan 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» με MIS 5035140
 10 Jan 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λήξη υποβολής αιτήσεων για ομάδα περιφερειών λόγω πλήρωσης του στόχου.
 02 Dec 2022 Λήξη υποβολής αιτήσεων για ομάδα περιφερειών λόγω πλήρωσης του στόχου
Footer Image