ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λήξη υποβολής αιτήσεων για ομάδα περιφερειών λόγω πλήρωσης του στόχου.

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τους κάτωθι τύπο περιφερειών :

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Περιφέρεια

Περιφέρειες σε Μετάβαση

Δυτική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Βόρειο Αιγαίο

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

 

ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στις προαναφερόμενες περιφέρειες θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις.

 

Σε περίπτωση που από την διαδικασία αξιολόγησης προκύψει ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για τις εν λόγω περιφέρειες και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Μπορείτε να δείτε  το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, ΕΔΩ

Footer Image