ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 

Στην ενεργοποίηση όλων των ομάδων περιφερειών για υποβολή αιτήσεων σε όλη την χώρα έχει προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (Π.Ο.Β.Α.Σ), ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035140.

Λόγω υψηλού αριθμού αποχωρήσεων ωφελούμενων και εξάντλησης των επιλεχθέντων επιτυχόντων και επιλαχόντων ενεργοποιείται και πάλι η πρόσκληση ωφελουμένων για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Στην ιστοσελίδα του έργου https://110.povas.gr υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 110@povas.gr (e-mail).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το κείμενο της πρόσκλησης ωφελουμένων εδώ.

Footer Image