Λήξη υποβολής αιτήσεων για ομάδα περιφερειών λόγω πλήρωσης του στόχου

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τους κάτωθι τύπο περιφερειών :

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 
 
 
 

Λ. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 
 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στις προαναφερόμενες περιφέρειες θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που από την διαδικασία αξιολόγησης προκύψει ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για τις εν λόγω περιφέρειες και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Μπορείτε να δείτε  το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, ΕΔΩ
 

Footer Image