Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (Π.Ο.Β.Α.Σ), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@povas.gr 

Footer Image